AsposeOcr.RecognizeImageFromUri

AsposeOcr.RecognizeImageFromUri method

Herkent tekst op afbeelding geleverd door URI-link.

public RecognitionResult RecognizeImageFromUri(string uri, RecognitionSettings settings = null)
ParameterTypeBeschrijving
uriStringURI-link naar de afbeelding.
settingsRecognitionSettingsHerkenning instellingen.

Winstwaarde

DeRecognitionResult object met resultaten voor beeldherkenning.

Opmerkingen

Herkent afbeelding met de mogelijkheid om te specificerenRecognitionSettings . Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Zie ook