AsposeOcr.RecognizeMultipleImages

RecognizeMultipleImages(List<string>, RecognitionSettings)

Herkent meerdere afbeeldingen uit de lijst. Archieven en mappen worden niet ondersteund. Max aantal verwerkte afbeeldingen is 20. Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<RecognitionResult> RecognizeMultipleImages(List<string> files, 
    RecognitionSettings settings)
ParameterTypeBeschrijving
filesList`1Volledige paden naar de afbeeldingen.
settingsRecognitionSettingsHerkenning instellingen.

Winstwaarde

Reeks vanRecognitionResult objecten met herkenningsresultaten voor elk verwerkt beeld.

Zie ook


RecognizeMultipleImages(List<string>)

Herkent meerdere afbeeldingen uit de lijst met standaardinstellingen. Archieven en mappen worden niet ondersteund. Max aantal verwerkte afbeeldingen is 20. Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<RecognitionResult> RecognizeMultipleImages(List<string> files)
ParameterTypeBeschrijving
filesList`1Volledige paden naar de afbeeldingen.

Winstwaarde

Reeks vanRecognitionResult objecten met herkenningsresultaten voor elk verwerkt beeld.

Zie ook


RecognizeMultipleImages(string, RecognitionSettings)

Herkent meerdere afbeeldingen verpakt in ZIP-archief of uit map. Geneste archieven en mappen worden niet ondersteund. Max. aantal verwerkte afbeeldingen is 20. Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<RecognitionResult> RecognizeMultipleImages(string path, RecognitionSettings settings)
ParameterTypeBeschrijving
pathStringVolledig pad naar het zip-archief (inclusief .zip-extensie) of naar de map met afbeeldingen.
settingsRecognitionSettingsHerkenning instellingen.

Winstwaarde

Reeks vanRecognitionResult objecten met herkenningsresultaten voor elk verwerkt beeld.

Zie ook


RecognizeMultipleImages(string)

Herkent meerdere afbeeldingen verpakt in ZIP-archief of uit map met standaardinstellingen. Geneste archieven en mappen worden niet ondersteund. Max. aantal verwerkte afbeeldingen is 20. Ondersteunt GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<RecognitionResult> RecognizeMultipleImages(string path)
ParameterTypeBeschrijving
pathStringVolledig pad naar het zip-archief (inclusief .zip-extensie) of naar de map met afbeeldingen.

Winstwaarde

Reeks vanRecognitionResult objecten met herkenningsresultaten voor elk verwerkt beeld.

Zie ook