AsposeOcr.SaveMultipageDocument

SaveMultipageDocument(string, SaveFormat, List<RecognitionResult>)

Maakt het mogelijk om een document met meerdere pagina’s op te halen uit de lijst met RecognitionResult-objecten

public static void SaveMultipageDocument(string fullFileName, SaveFormat saveFormat, 
    List<RecognitionResult> results)
ParameterTypeBeschrijving
fullFileNameStringBestandsnaam met een pad voor het opslaan van het herkenningsresultaat in de geselecteerde indeling.
saveFormatSaveFormatDocumentformaat (Docx, Txt, Pdf).
resultsList`1Lijst vanRecognitionResult voorwerpen.

Zie ook


SaveMultipageDocument(MemoryStream, SaveFormat, List<RecognitionResult>)

Maakt het mogelijk om een document met meerdere pagina’s op te halen uit de lijst met RecognitionResult-objecten

public static void SaveMultipageDocument(MemoryStream stream, SaveFormat saveFormat, 
    List<RecognitionResult> results)
ParameterTypeBeschrijving
streamMemoryStreamMemoryStream voor het opslaan van het herkenningsresultaat in het geselecteerde formaat.
saveFormatSaveFormatDocumentformaat (Docx, Txt, Pdf).
resultsList`1Lijst vanRecognitionResult voorwerpen.

Zie ook