Enum DetectAreasMode

DetectAreasMode enumeration

Bepaalt het type neuraal netwerk dat wordt gebruikt voor gebiedsdetectie.

public enum DetectAreasMode

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
NONE0Detecteert geen alinea’s. Beter voor een eenvoudig document met één kolom zonder afbeeldingen.
DOCUMENT1Detecteert alinea’s gebruikt NN-model voor documenten. Beter voor documenten met meerdere kolommen, documenten met afbeeldingen of andere niet-tekstobjecten.
PHOTO2Detecteert alinea’s gebruikt NN-model voor foto’s. Beter voor afbeeldingen met veel afbeeldingen en andere niet-tekstuele objecten.
COMBINE3Detecteert alinea’s met tekst en gebruikt vervolgens een ander NN-model om gebieden binnen alinea’s te detecteren. Beter voor afbeeldingen met een complexe structuur.
TABLE4Detecteert cellen met tekst. Voorkeursmodus voor afbeeldingen met tabelstructuur.
CURVED_TEXT5Detecteert lijnen en herkent tekst op gebogen afbeeldingen. Voorkeursmodus voor foto’s van boek- en tijdschriftpagina’s.

Opmerkingen

Gebruikt in deRecognitionSettings om aan te geven welk type afbeelding u wilt herkennen.

Zie ook