Class DocumentRecognitionSettings

DocumentRecognitionSettings class

Instellingen voor de pdf-herkenning. Bevat elementen waarmee het herkenningsproces kan worden aangepast.

public class DocumentRecognitionSettings : BaseRecognitionSettings

Constructeurs

NaamBeschrijving
DocumentRecognitionSettings(int, int)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetDocumentRecognitionSettings klasse met een korte set eigenschappen.
DocumentRecognitionSettings(int, int, Language, bool, bool, int)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetDocumentRecognitionSettingsklasse met volledige set eigenschappen.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AllowedCharacters { get; set; }Toegestane tekens ingesteld. Bepaalt het type tekens dat is toegestaan voor het herkenningsresultaat.
AutoContrast { get; set; }Maakt het gebruik van een extra algoritme voor contrastcorrectie mogelijk voor de afbeelding vóór herkenning.
AutoDenoising { get; set; }Maakt het gebruik van een extra neuraal netwerk mogelijk om het beeld te verbeteren - ruis verminderen. Nuttig voor afbeeldingen met scanartefacten, vervorming, vlekken, fakkels, verlopen, vreemde elementen.
AutoSkew { set; }Hiermee wordt een vlag opgehaald of ingesteld die aangeeft of automatische correctie van scheve afbeeldingen moet worden ingeschakeld. Standaard ingeschakeld (true).
DetectAreasMode { get; set; }Hiermee kunt u de optimale modus selecteren voor documenttypegebieden: document, foto, platte tekst, kolom, afbeelding.
IgnoredCharacters { get; set; }Stelt zwarte lijst in voor herkenningssymbolen.
Language { set; }Hiermee wordt de taal gebruikt voor OCR opgehaald of ingesteld. Bepaalt het alfabet dat wordt gebruikt tijdens de herkenning. Standaard meertalig.
LinesFiltration { get; set; }Maakt het mogelijk om tekst in de tabellen te herkennen (regio’s omringd door lijnen).
PagesNumber { get; set; }Stel het aantal pagina’s in voor herkenning van een pdf-bestand met meerdere pagina’s.
PreprocessingFilters { get; set; }Maakt het mogelijk om de afbeelding voor OCR voor te bereiden door voorbewerkingsmethoden aan te passen.
SkewAngle { set; }Krijgt of stelt hoek in graden in voor beeldrotatie. Als u deze waarde instelt, wordt deAutoSkew eigenschap, zodat automatische schuintecorrectie niet wordt toegepast. Standaard nul.
StartPage { get; set; }Stel de eerste pagina in voor herkenning.
ThreadsCount { set; }Haalt het aantal threads voor verwerking op of stelt het in. Standaard betekent 0 dat de afbeelding wordt verwerkt met het aantal threads dat gelijk is aan uw aantal processors. ThreadsCount = 1 betekent dat de afbeelding wordt verwerkt in de hoofdthread.
ThresholdValue { set; }Krijgt of stelt een aangepaste drempelwaarde in voor binarisatie van afbeeldingen. Bereik van 1 tot 255.
UpscaleSmallFont { get; set; }Hiermee kunt u aanvullende algoritmen gebruiken, specifiek voor herkenning van kleine lettertypen. Nuttig voor afbeeldingen met kleine tekens.

Zie ook