Class ReceiptRecognitionSettings

ReceiptRecognitionSettings class

Instellingen voor de ontvangstherkenning. Bevat elementen waarmee het herkenningsproces kan worden aangepast.

public class ReceiptRecognitionSettings

Constructeurs

NaamBeschrijving
ReceiptRecognitionSettings(Language)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetReceiptRecognitionSettingsklasse met volledige set eigenschappen.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AllowedCharacters { get; set; }Toegestane tekens ingesteld. Bepaalt het type tekens dat is toegestaan voor het herkenningsresultaat.
AutoSkew { set; }Hiermee wordt een vlag opgehaald of ingesteld die aangeeft of automatische correctie van scheve afbeeldingen moet worden ingeschakeld. Standaard ingeschakeld (true).
IgnoredCharacters { get; set; }Stelt zwarte lijst in voor herkenningssymbolen.
Language { set; }Hiermee wordt de taal gebruikt voor OCR opgehaald of ingesteld. Bepaalt het alfabet dat wordt gebruikt tijdens de herkenning. Standaard meertalig.
PreprocessingFilters { get; set; }Maakt het mogelijk om de afbeelding voor OCR voor te bereiden door voorbewerkingsmethoden aan te passen.
ThreadsCount { set; }Haalt het aantal threads voor verwerking op of stelt het in. Standaard betekent 0 dat de afbeelding wordt verwerkt met het aantal threads dat gelijk is aan uw aantal processors. ThreadsCount = 1 betekent dat de afbeelding wordt verwerkt in de hoofdthread.

Zie ook