Aspose.OCR för .NET

Namnutrymmen

NamnutrymmeBeskrivning
Aspose.OCRAspose.OCR innehåller verktyg för bildigenkänning, snedställningskorrigering, detektering av textområden och stavningskontroll.
Aspose.OCR.FiltersAspose.OCR.Filters innehåller interpolationer som används för att skala bilder.
Aspose.OCR.Models.Events
Aspose.OCR.Models.PreprocessingFiltersAspose.OCR.Models.PreprocessingFilters innehåller basklass för bildbehandlingskommandon.
Aspose.OCR.SpellCheckerAspose.OCR.SpellChecker innehåller klasser för felstavad textkorrigering.