Aspose.OCR.Filters

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
InterpolationFilterTypeInterpolationer, används för skalbilder.