Aspose.OCR.Models.Events

Klasser

KlassBeskrivning
OcrPageRecognizeEventsArgsKlass för Argument för OcrProgress-händelseigenkänning.