Class OcrPageRecognizeEventsArgs

OcrPageRecognizeEventsArgs class

Klass för Argument för OcrProgress-händelseigenkänning.

public class OcrPageRecognizeEventsArgs : EventArgs

Egenskaper

namnBeskrivning
CurrentImage { get; set; }Bild på sidan.
CurrentPage { get; set; }Sidan som började kännas igen.
Duration { get; set; }Tiden från början av igenkänningsprocessen till det ögonblick den aktuella bilden känns igen.

Se även