Aspose.OCR.Models.PreprocessingFilters

Klasser

KlassBeskrivning
PreprocessingFilterBasklass för bildbehandlingskommandon.