PreprocessingFilter.AutoDenoising

AutoDenoising()

Möjliggör användningen av ytterligare ett neuralt nätverk för att förbättra bilden - reducera brus. Användbart för bilder med skanningsartefakter, distorsion, fläckar, flare, gradienter, främmande element.

public static PreprocessingFilter AutoDenoising()

Returvärde

AutoDenoisingFilter-objekt.

Se även


AutoDenoising(Rectangle)

Möjliggör användningen av ytterligare ett neuralt nätverk för att förbättra bilddelen - reducera brus. Användbart för bilder med skanningsartefakter, distorsion, fläckar, flare, gradienter, främmande element.

public static PreprocessingFilter AutoDenoising(Rectangle area)
ParameterTypBeskrivning
areaRectangleKoordinater för den del av bilden som ska korrigeras.

Returvärde

AutoDenoisingFilter-objekt.

Se även