PreprocessingFilter.Binarize

Binarize()

Konverterar en bild till svartvit bild. Binära bilder är bilder vars pixlar bara har två möjliga intensitetsvärden. De visas normalt som svartvita. Numeriskt är de två värdena ofta 0 för svart och 255 för vit. Binära bilder produceras genom automatisk tröskelvärde för en bild.

public static PreprocessingFilter Binarize()

Returvärde

BinarizeFilter-objekt.

Se även


Binarize(Rectangle)

Konverterar en del av bilden till svartvit bild. Binära bilder är bilder vars pixlar bara har två möjliga intensitetsvärden. De visas normalt som svartvita. Numeriskt är de två värdena ofta 0 för svart och 255 för vit. Binära bilder produceras genom automatisk tröskelvärde för en bild.

public static PreprocessingFilter Binarize(Rectangle area)
ParameterTypBeskrivning
areaRectangleKoordinater för den del av bilden som ska korrigeras.

Returvärde

BinarizeFilter-objekt.

Se även