PreprocessingFilter.GetEnumerator

PreprocessingFilter.GetEnumerator method

För realisering av IEnumarable gränssnitt.

public IEnumerator GetEnumerator()

Returvärde

IEnumerator

Se även