PreprocessingFilter.Median

Median()

Medianfiltret går genom varje element i bilden och ersätter varje pixel med medianvärdet för dess närliggande pixlar.

public static PreprocessingFilter Median()

Returvärde

MedianFilter-objekt.

Se även


Median(Rectangle)

Medianfiltret går genom varje element i bilddelen och ersätter varje pixel med medianen för dess närliggande pixlar.

public static PreprocessingFilter Median(Rectangle area)
ParameterTypBeskrivning
areaRectangleKoordinater för den del av bilden som ska korrigeras.

Returvärde

MedianFilter-objekt.

Se även