PreprocessingFilter.Resize

Resize(int, int, InterpolationFilterType)

Skala om bild - Uppskala eller minska bildupplösningen.

public static PreprocessingFilter Resize(int width, int height, InterpolationFilterType type)
ParameterTypBeskrivning
widthInt32Den nya bredden på bilden.
heightInt32Den nya höjden på bilden.
typeInterpolationFilterTypeInterpolationFilterType

Returvärde

ResizeFilter-objekt.

Se även


Resize(int, int)

Skala om bilden - Uppskala eller minska bildupplösningen. InterpolationFilterType = Lanczos8

public static PreprocessingFilter Resize(int width, int height)
ParameterTypBeskrivning
widthInt32Den nya bredden på bilden.
heightInt32Den nya höjden på bilden.

Returvärde

ResizeFilter-objekt.

Se även