PreprocessingFilter.Scale

Scale(float)

Skala om bilden - Uppskala eller minska bildupplösningen. InterpolationFilterType = Lanczos8

public static PreprocessingFilter Scale(float ratio)
ParameterTypBeskrivning
ratioSingleSkalningsfaktorn.Rekommenderas från 0,1 till 1 för att krympa. Från 1 till 10 för att förstora.

Returvärde

ScaleFilter-objekt.

Se även


Scale(float, InterpolationFilterType)

Skala om bild - Uppskala eller minska bildupplösningen.

public static PreprocessingFilter Scale(float ratio, InterpolationFilterType type)
ParameterTypBeskrivning
ratioSingleSkalningsfaktorn.Rekommenderas från 0,1 till 1 för att krympa. Från 1 till 10 för att förstora.
typeInterpolationFilterTypeInterpolationFilterType

Returvärde

ScaleFilter-objekt.

Se även