PreprocessingFilter.Threshold

Threshold(int)

Skapa en binär bild baserat på att ställa in ett tröskelvärde på pixelintensiteten för originalbilden.

public static PreprocessingFilter Threshold(int value)
ParameterTypBeskrivning
valueInt32Maxvärdet.

Returvärde

BinarizeFilter-objekt.

Se även


Threshold(int, Rectangle)

Skapa en binär del av bilden baserat på att ställa in ett tröskelvärde på pixelintensiteten för den ursprungliga bilddelen.

public static PreprocessingFilter Threshold(int value, Rectangle area)
ParameterTypBeskrivning
valueInt32Maxvärdet.
areaRectangleKoordinater för den del av bilden som ska korrigeras.

Returvärde

BinarizeFilter-objekt.

Se även