PreprocessingFilter.ToGrayscale

PreprocessingFilter.ToGrayscale method

Konverterar en bild till gråskalebild. Gråskalebild har 256 ljusnivåer i bilden (0 till 255).

public static PreprocessingFilter ToGrayscale()

Returvärde

GråskalaFilter-objekt.

Se även