Aspose.OCR.SpellChecker

Strukturer

StruktureraBeskrivning
SpellCheckErrorRepresenterar felstavat ord med ytterligare data.
SuggestedWordStavningsförslag returnerades från GetSpellCheckErrorList.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
SpellCheckLanguageSpråk som används för stavningskontroll (befintliga ordböcker).