Aspose.OCR.SpellChecker

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
SpellCheckLanguage Språk som används för stavningskontroll (befintliga ordböcker).