SpellCheckError.Length

SpellCheckError.Length property

Msstavade ords längd i inmatningstexten.

public int Length { get; set; }

Se även