SpellCheckError.SuggestedWords

SpellCheckError.SuggestedWords property

lista över objekt med föreslagna korrekta stavningar

public List<SuggestedWord> SuggestedWords { get; set; }

Se även