SpellCheckError.Word

SpellCheckError.Word property

Ordet som stavas fel.

public string Word { get; set; }

Se även