SpellCheckLanguage

SpellCheckLanguage enumeration

Språk som används för stavningskontroll (befintliga ordböcker).

public enum SpellCheckLanguage

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Eng 0 Engelsk ordbok
Deu 1 tysk ordbok
Spa 2 spansk ordbok
Fra 3 fransk ordbok
Ita 4 Italiensk ordbok
Por 5 Portugisisk ordbok
Cze 6 Tjeckisk ordbok
Dan 7 dansk ordbok
Dum 8 Holländsk ordbok
Est 9 Estnisk ordbok
Fin 10 Finsk ordbok
Lav 11 Lettisk ordbok
Lit 12 Litauisk ordbok
Pol 13 Polsk ordbok
Rum 14 Rumänsk ordbok
Slk 15 slovakisk ordbok
Slv 16 Slovensk ordbok
Swe 17 Svensk ordbok

Se även