Struct SuggestedWord

SuggestedWord structure

Stavningsförslag returnerades från GetSpellCheckErrorList.

public struct SuggestedWord

Egenskaper

namnBeskrivning
Distance { get; set; }Avståndet mellan det sökta och förslaget.
Word { get; set; }Det föreslagna korrekt stavade ordet.

Se även