SuggestedWord.Distance

SuggestedWord.Distance property

Avståndet mellan det sökta och förslaget.

public int Distance { get; set; }

Se även