Enum AreasType

AreasType enumeration

Bestämmer typen av regioner som identifieras av modellen.

public enum AreasType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
PARAGRAPHS1Anger regioner som paragrafer
LINES2Anger regioner som lines
WORDS3Anger regioner som words

Anmärkningar

Används iGetRectangles för att indikera vilket resultat som kommer att erhållas - styckekoordinater eller linjekoordinater.

Se även