AsposeOcr.AsposeOcr

AsposeOcr()

Initierar en ny instans avAsposeOcr class. Tom konstruktor.

public AsposeOcr()

Se även


AsposeOcr(string)

Initierar en ny instans avAsposeOcr class. Ställ in tillåtna tecken med alfabetets egenskap.

public AsposeOcr(string alphabet)
ParameterTypBeskrivning
alphabetStringTillåtna teckenuppsättningar.

Se även