AsposeOcr.CalculateSkew

CalculateSkew(MemoryStream)

Beräknar snedställningsvinkeln för en bild.

public float CalculateSkew(MemoryStream stream)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamMinnesström som innehåller bilden.

Returvärde

Snedvinkel i grader.

Se även


CalculateSkew(string)

Beräknar snedställningsvinkeln för en bild.

public float CalculateSkew(string fullPath)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringHela vägen till bilden.

Returvärde

Snedvinkel i grader.

Se även