CorrectSpelling

AsposeOcr.CorrectSpelling method

Rättar text (ersätter felstavade ord).

public string CorrectSpelling(string text, SpellCheckLanguage language = SpellCheckLanguage.Eng, 
    string dictionaryPath = null)
Parameter Typ Beskrivning
text String Text för rättelse.
language SpellCheckLanguage Ordbok att använda.
dictionaryPath String Valfritt. Fullständig sökväg till användarordboken (frekvensordbok). Ordboksfilformat: Oformaterad textfil i UTF-8-kodning. Ord- och ordfrekvens separeras med mellanslag eller tabb. Som standard förväntas ordet i den första kolumnen och frekvensen i den andra kolumnen. Varje ord- frekvenspar på en separat rad. En rad definieras som en sekvens av tecken följt av en radmatning ("\n"), en radmatning ("\r"), eller en radmatning omedelbart följt av en radmatning ("\r\n"). Varje ord förväntas vara i gemener.

Returvärde

Text med ersatta ord.

Se även