GetRectangles

GetRectangles(string, AreasType, bool)

Upptäcker textområden på bilden. Automatisk snedställningskorrigering tillämpas inte. Stöd GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

public List<Rectangle> GetRectangles(string fullPath, AreasType areasType = AreasType.PARAGRAPHS, 
    bool detectAreas = true)
Parameter Typ Beskrivning
fullPath String Vägen till bilden.
areasType AreasType Bestämmer vilka rektanglar som ska returneras - rad eller stycken.
detectAreas Boolean Aktivera automatisk identifiering av textområden.

Returvärde

Lista över upptäckta textområden eller rader.

Se även


GetRectangles(MemoryStream, AreasType, bool)

Upptäcker textområden på bilden. Automatisk snedställningskorrigering tillämpas inte. Stöd GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

public List<Rectangle> GetRectangles(MemoryStream image, 
    AreasType areasType = AreasType.PARAGRAPHS, bool detectAreas = true)
Parameter Typ Beskrivning
image MemoryStream Minnesström som innehåller bilden.
areasType AreasType Bestämmer vilka rektanglar som ska returneras - rad eller stycken.
detectAreas Boolean Aktivera automatisk identifiering av textområden.

Returvärde

Lista över upptäckta textområden eller rader.

Se även