AsposeOcr.GetRectangles

GetRectangles(string, AreasType, bool)

Upptäcker textområden på bilden. Automatisk bildskevningskorrigering tillämpas inte. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<Rectangle> GetRectangles(string fullPath, AreasType areasType = AreasType.PARAGRAPHS, 
    bool detectAreas = true)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringVägen till bilden.
areasTypeAreasTypeBestämmer vilka rektanglar som ska returneras - rad eller stycken.
detectAreasBooleanAktivera automatisk identifiering av textområden.

Returvärde

Lista över upptäckta textområden eller rader.

Se även


GetRectangles(MemoryStream, AreasType, bool)

Upptäcker textområden på bilden. Automatisk bildskevningskorrigering tillämpas inte. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<Rectangle> GetRectangles(MemoryStream image, 
    AreasType areasType = AreasType.PARAGRAPHS, bool detectAreas = true)
ParameterTypBeskrivning
imageMemoryStreamMinnesström som innehåller bilden.
areasTypeAreasTypeBestämmer vilka rektanglar som ska returneras - rad eller stycken.
detectAreasBooleanAktivera automatisk identifiering av textområden.

Returvärde

Lista över upptäckta textområden eller rader.

Se även