AsposeOcr.ImageHasText

ImageHasText(string, string, RecognitionSettings, bool)

Kontrollera om bilden innehåller det medföljande textfragmentet.

public bool ImageHasText(string fullPath, string text, RecognitionSettings settings = null, 
    bool ignoreCase = true)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringVägen till bilden.
textStringTextfragment för sökning på bilden.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.
ignoreCaseBooleanSant – betyder en sökning som inte är skiftlägeskänslig.

Returvärde

Sant om bilden innehåller textfragment. Falskt - bilden innehåller inte textfragment.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även


ImageHasText(string, Regex, RecognitionSettings)

Kontrollera om bildtexten matchar det angivna reguljära uttrycket.

public bool ImageHasText(string fullPath, Regex regex, RecognitionSettings settings = null)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringVägen till bilden.
regexRegexSystem.Text.RegularExpressions-objekt med det angivna mönstret och alternativen.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

Sant om bildtexten matchar det angivna reguljära uttrycket.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även