AsposeOcr.OcrProgress

AsposeOcr.OcrProgress event

En händelse för att spåra utvecklingen av flersidig bildigenkänning.

public event OcrRecognizeEventHandler OcrProgress;

Se även