AsposeOcr.RecognizeDjvu

RecognizeDjvu(string, DocumentRecognitionSettings)

Känna igen text från DJVU-bild på flera sidor. Känner igen DJVU-fil med möjligheten att specificeraDocumentRecognitionSettings . Stöder endast DJVU. Stöder inte andra bildtyper.

public List<RecognitionResult> RecognizeDjvu(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringHela vägen till bilden.
settingsDocumentRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

DeRecognitionResult lista över objekt med bildigenkänningsresultat.

Se även


RecognizeDjvu(MemoryStream, DocumentRecognitionSettings)

Känna igen text från DJVU-bild på flera sidor. Känner igen DJVU-fil med möjligheten att specificeraDocumentRecognitionSettings . Stöder endast DJVU. Stöder inte andra bildtyper.

public List<RecognitionResult> RecognizeDjvu(MemoryStream stream, 
    DocumentRecognitionSettings settings)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamMinnesström med DJVU-filen.
settingsDocumentRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

DeRecognitionResult lista över objekt med bildigenkänningsresultat.

Se även