RecognizeDjvu

AsposeOcr.RecognizeDjvu method

Känna igen text från DJVU-bild på flera sidor. Känner igen DJVU-fil med möjligheten att specificeraDocumentRecognitionSettings . Stöder endast DJVU. Stöder inte andra bildtyper.

public List<RecognitionResult> RecognizeDjvu(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
fullPath String Hela vägen till bilden.
settings DocumentRecognitionSettings Inställningar för igenkänning.

Returvärde

DeRecognitionResult lista över objekt med bildigenkänningsresultat.

Se även