AsposeOcr.RecognizeIDCard

RecognizeIDCard(string, IDCardRecognitionSettings)

Känner igen text på ID-kort.

public RecognitionResult RecognizeIDCard(string fullPath, IDCardRecognitionSettings settings = null)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringVägen till bilden.
settingsIDCardRecognitionSettingsIgenkänningsinställningarIDCardRecognitionSettings.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraIDCardRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även


RecognizeIDCard(MemoryStream, IDCardRecognitionSettings)

Känner igen text på ID-kort.

public RecognitionResult RecognizeIDCard(MemoryStream stream, 
    IDCardRecognitionSettings settings = null)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamMinnesström som innehåller kvittobilden.
settingsIDCardRecognitionSettingsIgenkänningsinställningarIDCardRecognitionSettings.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraIDCardRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även