AsposeOcr.RecognizeImage

RecognizeImage(string)

Känner igen text på bild.

public string RecognizeImage(string fullPath)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringVägen till bilden.

Returvärde

Igenkänd text.

Anmärkningar

Använder automatisk snedställningskorrigering och detektering av textområden. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även


RecognizeImage(string, RecognitionSettings)

Känner igen text på bild.

public RecognitionResult RecognizeImage(string fullPath, RecognitionSettings settings)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringVägen till bilden.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även


RecognizeImage(MemoryStream)

Känner igen text på bild.

public string RecognizeImage(MemoryStream stream)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamMinnesström som innehåller bilden.

Returvärde

Igenkänd text.

Anmärkningar

Använder automatisk snedställningskorrigering och detektering av textområden. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även


RecognizeImage(MemoryStream, RecognitionSettings)

Känner igen text på bild. Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public RecognitionResult RecognizeImage(MemoryStream stream, RecognitionSettings settings)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamMinnesström som innehåller bilden.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Se även


RecognizeImage(byte[], int, int, PixelType, RecognitionSettings)

Känner igen text på bild.

public RecognitionResult RecognizeImage(byte[] imageData, int width, int height, 
    PixelType pixelFormat, RecognitionSettings settings = null)
ParameterTypBeskrivning
imageDataByte[]Avkodad bild i byte-array. Använder RGB-ljusteknik för bitsPerPixel > 1.
widthInt32Bildens bredd.
heightInt32Bildhöjd.
pixelFormatPixelTypeStöder byte, rgb, bgr, rgba.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder radavkodade bytedata.

Se även


RecognizeImage(Color[], int, int, RecognitionSettings)

Känner igen text på bild.

public RecognitionResult RecognizeImage(Color[] imageData, int width, int height, 
    RecognitionSettings settings = null)
ParameterTypBeskrivning
imageDataColor[]Avkodad bild i Aspose.Drawing.Color array.
widthInt32Bildens bredd.
heightInt32Bildhöjd.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder radavkodade bytedata.

Se även