RecognizeImage

RecognizeImage(string)

Känner igen text på bild.

public string RecognizeImage(string fullPath)
Parameter Typ Beskrivning
fullPath String Vägen till bilden.

Returvärde

Igenkänd text.

Anmärkningar

Använder automatisk snedställningskorrigering och detektering av textområden. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

Se även


RecognizeImage(string, RecognitionSettings)

Känner igen text på bild.

public RecognitionResult RecognizeImage(string fullPath, RecognitionSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
fullPath String Vägen till bilden.
settings RecognitionSettings Inställningar för igenkänning.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

Se även


RecognizeImage(MemoryStream)

Känner igen text på bild.

public string RecognizeImage(MemoryStream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream MemoryStream Minnesström som innehåller bilden.

Returvärde

Igenkänd text.

Anmärkningar

Använder automatisk snedställningskorrigering och detektering av textområden. Stöd GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

Se även


RecognizeImage(MemoryStream, RecognitionSettings)

Känner igen text på bild. Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

public RecognitionResult RecognizeImage(MemoryStream stream, RecognitionSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
stream MemoryStream Minnesström som innehåller bilden.
settings RecognitionSettings Inställningar för igenkänning.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Se även