AsposeOcr.RecognizeImageFromUri

AsposeOcr.RecognizeImageFromUri method

Känner igen text på bild som tillhandahålls av URI-länk.

public RecognitionResult RecognizeImageFromUri(string uri, RecognitionSettings settings = null)
ParameterTypBeskrivning
uriStringURI-länk till bilden.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även