RecognizeImageFromUri

RecognizeImageFromUri(string)

Känner igen text på bild från URI-länken.

public string RecognizeImageFromUri(string uri)
Parameter Typ Beskrivning
uri String URI-länk till bilden.

Returvärde

Igenkänd text.

Anmärkningar

Använder automatisk snedställningskorrigering och detektering av textområden. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

Se även


RecognizeImageFromUri(string, RecognitionSettings)

Känner igen text på bild som tillhandahålls av URI-länk.

public RecognitionResult RecognizeImageFromUri(string uri, RecognitionSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
uri String URI-länk till bilden.
settings RecognitionSettings Inställningar för igenkänning.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

Se även