AsposeOcr.RecognizeLine

RecognizeLine(string)

Känner igen bild som innehåller en rad text. Automatisk bildskevningskorrigering tillämpas inte. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public string RecognizeLine(string fullPath)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringVägen till bilden.

Returvärde

Igenkänd text.

Se även


RecognizeLine(MemoryStream)

Känner igen bild som innehåller en rad text. Automatisk bildskevningskorrigering tillämpas inte. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public string RecognizeLine(MemoryStream image)
ParameterTypBeskrivning
imageMemoryStreamMinnesström som innehåller bilden.

Returvärde

Igenkänd text.

Se även