AsposeOcr.RecognizeMultipleImages

RecognizeMultipleImages(List<string>, RecognitionSettings)

Känner igen flera bilder från listan. Arkiv och mappar stöds inte. Max antal bearbetade bilder är 20. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<RecognitionResult> RecognizeMultipleImages(List<string> files, 
    RecognitionSettings settings)
ParameterTypBeskrivning
filesList`1Fullständiga vägar till bilderna.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

Uppsättning avRecognitionResult objekt med igenkänningsresultat för varje bearbetad bild.

Se även


RecognizeMultipleImages(List<string>)

Känner igen flera bilder från listan med standardinställningar. Arkiv och mappar stöds inte. Max antal bearbetade bilder är 20. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<RecognitionResult> RecognizeMultipleImages(List<string> files)
ParameterTypBeskrivning
filesList`1Fullständiga vägar till bilderna.

Returvärde

Uppsättning avRecognitionResult objekt med igenkänningsresultat för varje bearbetad bild.

Se även


RecognizeMultipleImages(string, RecognitionSettings)

Känner igen flera bilder packade i ZIP-arkiv eller från mapp. Kapslade arkiv och mappar stöds inte. Max antal bearbetade bilder är 20. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<RecognitionResult> RecognizeMultipleImages(string path, RecognitionSettings settings)
ParameterTypBeskrivning
pathStringFullständig sökväg till zip-arkivet (inklusive .zip-tillägget) eller till mappen med bilder.
settingsRecognitionSettingsIgenkänningsinställningar.

Returvärde

Uppsättning avRecognitionResult objekt med igenkänningsresultat för varje bearbetad bild.

Se även


RecognizeMultipleImages(string)

Känner igen flera bilder packade i ZIP-arkiv eller från mapp med standardinställningar. Kapslade arkiv och mappar stöds inte. Max antal bearbetade bilder är 20. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

public List<RecognitionResult> RecognizeMultipleImages(string path)
ParameterTypBeskrivning
pathStringFullständig sökväg till zip-arkivet (inklusive .zip-tillägget) eller till mappen med bilder.

Returvärde

Uppsättning avRecognitionResult objekt med igenkänningsresultat för varje bearbetad bild.

Se även