RecognizeMultipleImages

RecognizeMultipleImages(List<string>, RecognitionSettings)

Känner igen flera bilder från listan. Arkiv och mappar stöds inte. Max antal bearbetade bilder är 20. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

public RecognitionResult[] RecognizeMultipleImages(List<string> files, RecognitionSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
files List`1 Fullständiga vägar till bilderna.
settings RecognitionSettings Inställningar för igenkänning.

Returvärde

Uppsättning avRecognitionResult objekt med igenkänningsresultat för varje bearbetad bild.

Se även


RecognizeMultipleImages(List<string>)

Känner igen flera bilder från listan med standardinställningar. Arkiv och mappar stöds inte. Max antal bearbetade bilder är 20. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

public RecognitionResult[] RecognizeMultipleImages(List<string> files)
Parameter Typ Beskrivning
files List`1 Fullständiga vägar till bilderna.

Returvärde

Uppsättning avRecognitionResult objekt med igenkänningsresultat för varje bearbetad bild.

Se även


RecognizeMultipleImages(string, RecognitionSettings)

Känner igen flera bilder packade i ZIP-arkiv eller från mapp. Kapslade arkiv och mappar stöds inte. Max antal bearbetade bilder är 20. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

public RecognitionResult[] RecognizeMultipleImages(string path, RecognitionSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
path String Fullständig sökväg till zip-arkivet (inklusive .zip-tillägget) eller till mappen med bilder.
settings RecognitionSettings Inställningar för igenkänning.

Returvärde

Uppsättning avRecognitionResult objekt med igenkänningsresultat för varje bearbetad bild.

Se även


RecognizeMultipleImages(string)

Känner igen flera bilder packade i ZIP-arkiv eller från mapp med standardinställningar. Kapslade arkiv och mappar stöds inte. Max antal bearbetade bilder är 20. Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF.

public RecognitionResult[] RecognizeMultipleImages(string path)
Parameter Typ Beskrivning
path String Fullständig sökväg till zip-arkivet (inklusive .zip-tillägget) eller till mappen med bilder.

Returvärde

Uppsättning avRecognitionResult objekt med igenkänningsresultat för varje bearbetad bild.

Se även