RecognizePdf

RecognizePdf(MemoryStream, DocumentRecognitionSettings)

Känna igen text från skannad pdf (extrahera bilder). Känner igen pdf-fil med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder endast skannad PDF. Stöder inte sökbar PDF.

public List<RecognitionResult> RecognizePdf(MemoryStream stream, 
    DocumentRecognitionSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
stream MemoryStream Minnesström med pdf-filen.
settings DocumentRecognitionSettings Inställningar för igenkänning.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Se även


RecognizePdf(string, DocumentRecognitionSettings)

Känna igen text från skannad pdf (extrahera bilder). Känner igen pdf-fil med möjligheten att specificeraRecognitionSettings . Stöder endast skannad PDF. Stöder inte sökbar PDF.

public List<RecognitionResult> RecognizePdf(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
fullPath String Hela vägen till bilden.
settings DocumentRecognitionSettings Inställningar för igenkänning.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Se även