AsposeOcr.RecognizeReceipt

RecognizeReceipt(string, ReceiptRecognitionSettings)

Känner igen text på bild.

public RecognitionResult RecognizeReceipt(string fullPath, 
    ReceiptRecognitionSettings settings = null)
ParameterTypBeskrivning
fullPathStringVägen till bilden.
settingsReceiptRecognitionSettingsIgenkänningsinställningarReceiptRecognitionSettings.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraReceiptRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även


RecognizeReceipt(MemoryStream, ReceiptRecognitionSettings)

Känner igen text på bild.

public RecognitionResult RecognizeReceipt(MemoryStream stream, 
    ReceiptRecognitionSettings settings = null)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamMinnesström som innehåller kvittobilden.
settingsReceiptRecognitionSettingsIgenkänningsinställningarReceiptRecognitionSettings.

Returvärde

DeRecognitionResult objekt med bildigenkänningsresultat.

Anmärkningar

Känner igen bilden med möjligheten att specificeraReceiptRecognitionSettings . Stöder GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF.

Se även