AsposeOcr.SaveMultipageDocument

SaveMultipageDocument(string, SaveFormat, List<RecognitionResult>)

Tillåter att hämta flersidigt dokument från listan över RecognitionResult-objekt

public static void SaveMultipageDocument(string fullFileName, SaveFormat saveFormat, 
    List<RecognitionResult> results)
ParameterTypBeskrivning
fullFileNameStringFilnamn med en sökväg för att spara igenkänningsresultat i det valda formatet.
saveFormatSaveFormatDokumentformat (Docx, Txt, Pdf).
resultsList`1Lista avRecognitionResult föremål.

Se även


SaveMultipageDocument(MemoryStream, SaveFormat, List<RecognitionResult>)

Tillåter att hämta flersidigt dokument från listan över RecognitionResult-objekt

public static void SaveMultipageDocument(MemoryStream stream, SaveFormat saveFormat, 
    List<RecognitionResult> results)
ParameterTypBeskrivning
streamMemoryStreamMemoryStream för att spara igenkänningsresultat i det valda formatet.
saveFormatSaveFormatDokumentformat (Docx, Txt, Pdf).
resultsList`1Lista avRecognitionResult föremål.

Se även