BaseRecognitionSettings.AutoContrast

BaseRecognitionSettings.AutoContrast property

Gör det möjligt att använda en extra kontrastkorrigeringsalgoritm för bilden före igenkänning.

public bool AutoContrast { get; set; }

Se även