BaseRecognitionSettings.AutoDenoising

BaseRecognitionSettings.AutoDenoising property

Möjliggör användningen av ytterligare ett neuralt nätverk för att förbättra bilden - reducera brus. Användbart för bilder med skanningsartefakter, distorsion, fläckar, flare, gradienter, främmande element.

public bool AutoDenoising { get; set; }

Se även