BaseRecognitionSettings.DetectAreasMode

BaseRecognitionSettings.DetectAreasMode property

Gör det möjligt att välja det optimala läget för dokumenttypområden: dokument, foto, vanlig text, kolumn, bild.

public DetectAreasMode DetectAreasMode { get; set; }

Se även