BaseRecognitionSettings.Language

BaseRecognitionSettings.Language property

Hämtar eller ställer in språket som används för OCR. Bestämmer alfabetet som används under igenkänning. Flerspråkigt som standard.

public Language Language { set; }

Se även