BaseRecognitionSettings.ThresholdValue

BaseRecognitionSettings.ThresholdValue property

Hämtar eller ställer in anpassat tröskelvärde för bildbinarisering. Intervall från 1 till 255.

public int ThresholdValue { set; }

Se även