Class CarPlateRecognitionSettings

CarPlateRecognitionSettings class

Inställningar för bilnummerigenkänning. Innehåller element som gör det möjligt att anpassa igenkänningsprocessen.

public class CarPlateRecognitionSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
CarPlateRecognitionSettings(Language)Initierar en ny instans avCarPlateRecognitionSettingsklass med fullständig uppsättning egenskaper.

Egenskaper

namnBeskrivning
AllowedCharacters { get; set; }Tillåtna teckenuppsättningar. Bestämmer vilken typ av tecken som tillåts för igenkänningsresultat.
IgnoredCharacters { get; set; }Ställer in svartlista för igenkänningssymboler.
Language { set; }Hämtar eller ställer in språket som används för OCR. Bestämmer alfabetet som används under igenkänning. Flerspråkigt som standard.
PreprocessingFilters { get; set; }Gör det möjligt att förbereda bilden för OCR genom att justera förbehandlingsmetoder.

Se även