Enum CharactersAllowedType

CharactersAllowedType enumeration

Bestämmer vilken typ av tecken som tillåts för igenkänningsresultat.

public enum CharactersAllowedType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
ALL0Känner igen alla tecken.
LATIN_ALPHABET1Känner endast igen om tecknet är en latinsk bokstav.
DIGITS2Känner endast igen om tecknet är hexadecimalt.

Anmärkningar

Används iRecognitionSettings för att indikera vilka tecken som kommer att kännas igen.

Se även