Enum DetectAreasMode

DetectAreasMode enumeration

Bestämmer typen av neurala nätverk som används för områdesdetektering.

public enum DetectAreasMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
NONE0Upptäcker inte stycken. Bättre för ett enkelt dokument med en kolumn utan bilder.
DOCUMENT1Upptäcker stycken använder NN-modellen för dokument. Bättre för dokument med flera kolumner, dokument med bilder eller med andra objekt som inte är text.
PHOTO2Upptäcker stycken använder NN-modellen för foton. Bättre för bild med många bilder och andra objekt som inte är text.
COMBINE3Upptäcker stycken med text och använder sedan andra NN-modeller för att upptäcka områden inuti stycken. Bättre för bilder med komplex struktur.
TABLE4Upptäcker celler med text. Föredraget läge för bilder med tabellstruktur.
CURVED_TEXT5Upptäcker linjer och känner igen text på böjda bilder. Föredraget läge för foton av bok- och tidningssidor.

Anmärkningar

Används iRecognitionSettings för att ange vilken typ av bild du vill känna igen.

Se även