DetectAreasMode

DetectAreasMode enumeration

Bestämmer typen av neurala nätverk som används för områdesdetektering.

public enum DetectAreasMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
NONE 0 Upptäcker inte stycken. Bättre för ett enkelt dokument med en kolumn utan bilder.
DOCUMENT 1 Upptäcker stycken använder NN-modellen för dokument. Bättre för dokument med flera kolumner, dokument med bilder eller med andra objekt som inte är text.
PHOTO 2 Upptäcker stycken använder NN-modellen för foton. Bättre för bild med många bilder och andra objekt som inte är text.
COMBINE 3 Upptäcker stycken med text och använder sedan andra NN-modeller för att upptäcka områden inuti stycken. Bättre för bilder med komplex struktur.
TABLE 4 Upptäcker celler med text. Föredraget läge för bilder med tabellstruktur.

Anmärkningar

Används iRecognitionSettings för att ange vilken typ av bild du vill känna igen.

Se även